Obsługa firm

Obsługa firm

Zadania, które nam Państwo powierzacie przedstawione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

Korzyści, które dzięki nam osiągnie Państwa firma to:

  • elastyczność – możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca bez konsekwencji finansowych;
  • oszczędność pieniędzy – zatrudnienie firmy zewnętrznej jest do 70% tańsze, niż zatrudnienie nowoego pracownika;
  • fachowa obsługa – fachową obsługę gwarantujemy od momentu podpisania umowy,
  • ciągłość świadczenia usług – gwarantujemy ciągłość świadczenia usług dzięki posiadaniu kadry specjalistów.

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań służby bhp w zakładach pracy m. in. w zakresie:

  • szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp,
  • szkoleń ppoż i ewakuacji oraz pierwszej pomocy,
  • sporządzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
  • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dzięki współpracy z laboratorium badań środowiska chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące badania środowiskowe i ocene warunków pracy w zakresie:

– hałasu,
– wibracji,
– oświetlenia,
– mikroklimatu,
– wydatku energetycznego,
– stężeń pyłów i gazów,
– substancji chemicznych.

W cenę usług bhp wliczony jest dojazd do siedziby zamawiającego. Ilość przyjazdów jest ustalana w zależności od potrzeb.

Ilość osób cena netto
0-9 400 zł
10-20 500 zł
21-30 650 zł
31-40 750 zł
41-50 850 zł
51-60 900 zł