logo jambor

Cennik

Szkolenia e-learning (online)

Nazwa szkolenia
1-6 osób
7-30 osób
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
150 zł
130 zł
BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
200 zł
150 zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
200 zł
150 zł
Szkolenie dla stanowisk pracy gdzie występują czynniki szkodliwe lub niebezpieczne
200 zł
150 zł

Szkolenia metodą tradycyjną

Nazwa szkolenia
1-9 osób
10-30 osób
31 i więcej
Szkolenie bhp dla stanowisk robotniczych w formie instruktażu
150 zł
130 zł
Indywidualnie
Kurs/seminarium dla pracowników administracyjno-biurowych
150 zł
130 zł
Indywidualnie
Kurs/seminarium dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
200 zł
150 zł
Indywidualnie

Inne usługi

Nazwa szkolenia
1-9 osób
10-30 osób
31 i więcej
Kurs dla stanowisk robotniczych
150 zł
130 zł
Indywidualnie
Kurs dla pracowników administracyjno-biurowych
150 zł
130 zł
Indywidualnie
Kurs dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 16 h
200 zł
150 zł
Indywidualnie

Usługi BHP

W cenę wliczony jest dojazd do siedziby zamawiającego. Ilość przyjazdów jest ustalana w zależności od potrzeb. W cenie obsługi są nadzór i usługi bhp, w tym: opracowanie ryzyka zawodowego, szkolenia bhp dla pracowników, sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Ilość osób
Cena netto
0-9
400 zł
10-20
500 zł
21-30
650 zł
31-40
750 zł
41-50
850 zł
51-60
900 zł