Demo Banner

Obsługa firm

Tags: faq

 

Powierz zadania służby BHP firmie JAMBOR.                       

Zadania, które nam Państwo powierzacie przedstawione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa         i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.).

Korzyści, które dzięki nam osiągnie Państwa firma to:

  • elastyczność – możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca bez konsekwencji finansowych;
  • oszczędność pieniędzy – zatrudnienie firmy zewnętrznej jest do 70% tańsze, niż zatrudnienie nowoego pracownika;
  • fachowa obsługa – fachową obsługę gwarantujemy od momentu podpisania umowy,
  • ciągłość świadczenia usług – gwarantujemy ciągłość świadczenia usług dzięki posiadaniu kadry specjalistów.

                                                                                     

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań służby bhp w zakładach pracy m. in. w zakresie:

  • szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp,
  • szkoleń ppoż i ewakuacji oraz pierwszej pomocy,
  • sporządzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń   w zakresie bhp
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
  • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
                                                                
Dzięki współpracy z laboratorium badań środowiska chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące badania środowiskowe i ocene warunków pracy w zakresie:

- hałasu,

- wibracji,

- oświetlenia,

- mikroklimatu,

- wydatku energetycznego,

- stężeń pyłów i gazów,

- substancji chemicznych.                                         

                                                                        

    W cenę usług bhp  wliczony jest dojazd do siedziby zamawiającego. Ilość przyjazdów jest ustalana w zależności od potrzeb.


                                              Ilość osób                                                                               cena netto
                                                  0-10            300,00 zł
                                                10-20 400,00 zł
                                                20-30 600,00 zł
                                                30-40 650,00 zł
                                                40-50 700,00 zł
                                                50-60 750,00 zł

                                                                     

Lubię to!